Företag

Stjärnor växer inte på träd

För att rekrytera en framtida medarbetare behöver vi förstå dina önskemål. Vi har paralegals med många olika bakgrunder och inriktningar. Arbetsbehov kan var temporära och ibland vill man smyga i gång en anställning med inhyrd konsult för att vid ett senare tillfälle öka arbetet till en heltidsanställning.

Du kan välja att anställa per timme vid arbetstoppar eller en längre period för att täcka ett vikariat. När du anlitar Paralegalpoolen betalar du enbart för konsultens faktiska arbetstimmar vilket ger en tydlig kostnadsbild. Du slipper också rekryteringsprocesser och annonser vilket sparar tid och energi. Ditt företag behöver inte heller hantera arbetsgivaravgifter, sjuklön och administration kring anställning.

Vad är en paralegal?

En paralegal har läst juridik, ekonomi, skatt, legal English, informationsteknik, juridisk svenska, kommunikation, projektledning m.m. En paralegal är en kvalificerad juridisk handläggare som har hög administrativ, ekonomisk och juridisk kompetens. De arbetsuppgifter en paralegal kan utföra motsvarar en kvalificerad juristassistent vid en advokatbyrå eller specifika juridiska uppgifter vid ett större företag eller offentlig förvaltning. Utbildningen har en LIA praktik under 22 veckor fördelat på två perioder. Det innebär att en paralegal har varit på två olika arbetsplatser och tränat praktiskt under utbildningen. De paralegal som vi har samarbetat med har haft olika bakgrund, några är unga direkt från gymnasiet och andra har bytt karriär, exempelvis varit advokat i ett annat EU-land, sjuksköterska, filmproducent m.m. Det innebär att det finns en enorm kunskapsocean att få del av.  

Vi ser det därför som viktigt att veta vad du behöver för att du ska få bästa matchning till din verksamhet.

Kontakta oss

Vi serverar kakor, vill du ha en? 

Copyright 2023 © All rights Reserved. Jackfruit Bemanning AB